Nabízené služby

Pravidelné kontroly pracovišť organizací a firem

V rámci spolupráce provádíme pravidelné kontroly pracovišť za účelem vyhledávání rizik, následně jejich odstraňování. Po každé kontrole provádíme písemné výstupy popř. fotodokumentaci.Jsme nápomocni při odstraňování zjištěných nedostatků.

Zpracování dokumentace BOZP


Dokumentaci BOZP zpracováváme zákazníkovy v tištěné i elektronické podobě. Tyto jsou zpracované plně v souladu s požadavky právních norem. Dokumentaci zpracováváme i k technickým zařízením (místně provozní bezpečnostní předpis)

Poradenská činnost


U těchto služeb zajišťujeme nepřetržitou poradenskou službu, účast při pracovních úrazech, při kontrolách státního dozoru, aj.


Školení BOZP

Zabezpečujeme veškerá školení z bezpečnosti práce a to jak základní, tak odborná pro obsluhu vyhrazených technických zařízení.

Rozsah školení je vždy zpracován tak, aby plnil veškeré podmínky organizace nebo firmy.


Školení PO

Zabezpečujeme proškolení obsluhy vyhrazených technických zařízení, rozsah školení je vždy upraven tak, aby byl v souladu s podmínkami organizace nebo firmy.

Bezplatný vstupní audit BOZP

Před převzetím firmy nebo organizace provedeme bezplatný audit, tak abychom zjistili v jakém stavu je dosavadní dokumentace.

Kontrola a revize hasících přístrojů

Mimo proškolení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců provádíme školení obsluhy manipulační techniky, zejména VZV, jeřábníků, vazačů, obsluhy plošin, včetně vydání příslušného dokladu. Tyto školení je možné provést u Vás nebo v případě domluvy na jedné z našich poboček.

Dále provádíme revize zdvihacích zařízení, revize přenosných hasících přístrojů, hydrantů