Nabízené služby

Pravidelné kontroly pracovišť organizací a firem

V rámci spolupráce provádíme pravidelné kontroly pracovišť za účelem vyhledávání rizik, následně jejich odstraňování. Po každé kontrole provádíme písemné výstupy popř. fotodokumentaci.Jsme nápomocni při odstraňování zjištěných nedostatků.

Zpracování dokumentace BOZP


Dokumentaci BOZP zpracováváme zákazníkovy v tištěné i elektronické podobě. Tyto jsou zpracované plně v souladu s požadavky právních norem. Dokumentaci zpracováváme i k technickým zařízením (místně provozní bezpečnostní předpis)

Poradenská činnost


U těchto služeb zajišťujeme nepřetržitou poradenskou službu, účast při pracovních úrazech, při kontrolách státního dozoru, aj.


Školení BOZP

Zabezpečujeme veškerá školení z bezpečnosti práce a to jak základní, tak odborná pro obsluhu vyhrazených technických zařízení.

Rozsah školení je vždy zpracován tak, aby plnil veškeré podmínky organizace nebo firmy.


Školení PO

Zabezpečujeme proškolení obsluhy vyhrazených technických zařízení, rozsah školení je vždy upraven tak, aby byl v souladu s podmínkami organizace nebo firmy.

Požární služby

 • Školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků
 • odborná příprava preventisty PO
 • odborná příprava členů požární hlídky
 • zajištění preventivních požárních hlídek
 • zpracování Požární poplachové směrnice
 • zpracování povinné dokumentace


Dále Vám zajistíme kompletní služby pro všechny Vaše zákonné požadavky v oblasti PO

Kontrola a revize protipožárních zařízení

 • revize a kontrola protipožárních hydrantů
 • revize a kontrola přenosných hasících přístrojů

Dále Vám zajistíme:

 • revize a kontroly protipožárních uzávěrů
 • revize a kontroly protipožárních klapek
 • revize a kontroly protipožárních ucpávek
 • revize a kontroly protipožárních dveří